Monthly Archives: Tháng Tư 2019

MẶT KALA – HÌNH TƯỢNG ĐỘC ĐÁO CỦA NGHỆ THUẬT CHAMPA

(Nguồn – Trần Phương Kỳ – báo Đà Nẵng) Trong nghệ thuật điêu khắc Champa, có một hình tượng nổi bật, đó là mặt kàla. Mặt kala (Kala Mukha) là một biểu hiện của Thần Siva, Đấng hủy diệt và Tái tạo vũ trụ của Ấn Độ giáo. Kàla có nghĩa là Thời gian, tượng trưng cho sự hủy diệt, sự chết: hủy diệt để tái tạo; và, chết .
X