P_20170416_151234

Bình hoa 1

170.000


Ngang 20 – cao 15cm
Có thể bỏ nước cắm hoa tươi với nghiên cứu chống thấm của chúng tôi.
Thích hợp chưng hoa cúc. Bố cục tròn đầy
Đây là vật dùng thường thấy, phụ nữ Chăm đội trên đầu rất thuần thục, kể cả khi múa.

Product Description

Additional Information

Dimensions 20 x 15 cm