Dùng độc lập trên bếp lửa. Không phụ thuộc lò than

Khuôn bánh căn – bánh khọt

180.000

Dùng độc lập trên bếp lửa. Không phụ thuộc lò than

Mô tả sản phẩm

Dùng độc lập trên bếp lửa. Không phụ thuộc lò than

Thông tin thêm

Trọng lượng 2 kg
Kích thước 35 x 12 cm