P_20170114_081755

Bình hoa 15

500.000


25x30cm
Để kệ cầu thang, nhà hàng, khách sạn, chưng hoa ngày Tết,…
Dùng được nước
Miễn phí ship TP. HCM

Mô tả sản phẩm

Thông tin thêm

Kích thước 25 x 30 cm