IMG_0164

Bình hoa Champa đắp nổi cỡ lớn

400.000

Chống thấm, có thể đựng nước cắm hoa tươi

Mô tả sản phẩm

Thông tin thêm

Kích thước 27 x 25 cm