IMG_6446

Chú tiểu 4 không

650.000

Chú Tiểu 4 không không phải là bàng quan trước mọi sự mà đơn giản là không nghe điều xấu, không nhìn điều xấu, không nói và không làm điều xấu. Lần đầu tiên với gốm Bàu Trúc Ninh Thuận, phân phối tại TP. HCM

Mô tả sản phẩm

Thông tin thêm

Kích thước 18 cm