IMG_0341

Đầu tượng Phật lớn

3.000.000

Mô tả sản phẩm

Thông tin thêm

Kích thước 36 x 28 x 55 cm