IMG_0103

Đầu tượng Phật nhỏ

700.000

Mô tả sản phẩm

Thông tin thêm

Kích thước 18 x 30 cm