IMG_0148

Heo đất Champa

200.000

Vừa trưng bày art, vừa giúp cho con bạn có được bài học tiết kiệm

Mô tả sản phẩm

Thông tin thêm

Trọng lượng 1 kg
Kích thước 20 x 22 x 17 cm