IMG_9524

Phù điêu Phật treo tường – gốm Bàu Trúc

700.000

Mô tả sản phẩm

Thông tin thêm

Kích thước 24 x 33 cm