33944234_2167804016568441_7479950944898121728_o

TAM VỊ Trimuti

1.500.000

Tam vị Trimuti từ trái qua Brahma (hạt nhân sáng tạo), Shiva (Hủy diệt), Vishnu (bảo vệ).

Mô tả sản phẩm

Thông tin thêm

Kích thước 30 cm