4
53214

Tượng Vũ điệu thần Siva

500.000

Mô tả sản phẩm

Tượng Vũ điệu Thần Shiva

Tượng Vũ điệu Thần Shiva

Tượng Vũ điệu thần Shiva

Tượng Thần Shiva hiện thân của tất cả: sáng tạo và một sự khởi đầu mới. Sức mạnh năng lượng khi thực hiện điệu múa Tandava là vũ điệu vận hành vũ trụ khởi nguồn cho một chu kỳ mới Sáng tạo – Bảo tồn – Hủy diệt. Nó mang đậm trong văn hóa Chămpa, chi phối đời sống tinh thần của người Chăm.  Đồng thời nó cũng thể hiện sự giao lưu, tiếp biến rộng rãi từ nghệ thuật Ấn Độ và các nền văn hoá lân cận như Đại Việt, Khmer, Java… để tạo thành những đặc trưng văn hóa, phong cách nghệ thuật mang đậm dấu ấn bản địa.

Tướng Thần Shiva làm quà biếu tặng, trưng bày nơi phòng khách, phòng làm việc, thư phòng,…